Za kulturou do Litomyšle – exkurse 5. A a 1. B

Krátce před koncem školního roku jsme v souladu se ŠVP podnikly s kolegyní Chocholatou exkursi s třídami 5.A + 1.B se zaměřením na hudební a výtvarnou výchovu a kulturu všeobecně. Vybraly jsme město Litomyšl, které v těchto dnech žije mezinárodním hudebním festivalem Smetanova Litomyšl.

Nejprve jsme si všichni prohlédli Portmoneum, unikátní záležitost, za kterou jezdí cizinci z mnoha zemí a domácí ani nevědí, že to mají za humny. Jde o domeček,celý pomalovaný významným českým prvorepublikovým umělcem, grafikem, mystikem a vizionářem Josefem Váchalem, k vidění je i jím vyrobený nábytek a knihy.

Pak jsme se přes překrásné Klášterní zahrady odebrali k areálu zámku, kde následovala komentovaná prohlídka tohoto renesančního skvostu, který je jednou z našich památek UNESCO. K vidění je nejen barokní divadlo, jedno z 5 na světě, dobový nábytek a věci denní potřeby, iluzorní výmalba stěn, která dělá 3D efekt, ale třeba i astroláb nebo schodiště pro koně, kterými se dostali až do patra zámku.

Poté jsme se rozdělili na hudebníky a výtvarníky, ti hudebně nadaní šli do Zámeckého pivovaru obhlédnout rodný byt Bedřicha Smetany, výtvarníci se odebrali do zámeckých sklepů, kde je stálá expozice soch Olbrama Zoubka. Každý student dostal audioprůvodce a vydal se na cestu podzemím mezi sochami. Kdo znáte 5.A, dovedete si představit, jak si to tam užili a kolik pěkných fotografií se sochami jsme si pořídili.

Díky sofistikovanému uspořádání všech vstupů a tomu, že všichni byli všude včas, nám zbyla chvíle i na návštěvu proslulé cukrárny na náměstí s vlastní výrobnou dortů a čokoládových pralinek, čímž jsme exkursi sladce zakončili.

Děkuji kolegyni Iloně za spolupráci při přípravě a realizaci exkurse a všem studentům za disciplinované chování, díky němuž jsme si letní den v Litomyšli mohli v klidu užít.

Mgr. Hana Tarašková