4.4. 2018 Nové číslo časopisu KamPoMaturitě

V čísle studenti najdou:

 • Status studenta – jak je to po maturitě
 • Důležité termíny na jaře 2018
 • Test z psychologie k vyzkoušení
 • Příprava na poslední chvíli
 • Které VŠ přijímají přihlášky i v této době
 • Kam po maturitě: do práce
 • a další zajímavé články.

Toto číslo časopisu je vhodné pro 3. ročníky i pro letošní maturanty. Mohou také časopis zdarma stáhnout či prolistovat na http://www.casopis.kampomaturite.cz/.

V dubnu přijímají přihlášky i veřejné vysoké školy, některé dokonce v 1. kole. Stažení či vytištění umožňuje náš přehled.
K dispozici jsou aktualizované e-booky pro rok 2018. Jak udělat maturitu, jak se dostat na obor psychologie nebo na střední školu a další – všechny e-booky naleznete zde.

Šancí na přijetí na nejžádanější obory vysokých škol se zabývá náš článek.
Studenti 3. ročníků se již nyní mohou hlásit do našich přípravných kurzů na příští rok. V Praze, Brně a Ostravě je zahajujeme v říjnu a listopadu 2018.

3.4. 2018 Informace o 10. ročníku Výukového festivalu Architektury a Designu, který bude otevřen studentům gymnázií jako intenzivní příprava na talentové zkoušky na vysoké školy výtvarného umění, architektury a designu.

Letošní prázdninový kurz “FestAD 2018” proběhne v Praze 15.–20. července 2018 a v Rožnově pod Radhoštěm 5.–10. srpna 2018. Přihlášky mohou být podávány do 15. června.

www.festad.cz

20.3. 2018 VOŠ Pardubice nabízí ve školním roce 2018/19 obory Sociální práceVýpočetní technika. Dny otevřených dveří jsou 21. 3. 2018 a 18. 4. 2018 vždy od 15:00 do 17:00. Více informací na www.spse.cz

9. 3. 2018 VŠE nabízí třídenní bezplatný seminář “Tři dny studentem VŠE”, který pořádá Fakulta informatiky a statistiky VŠE v Praze. seminář je určen pro studenty 2. – 4. ročníků s přirozeným zájmem o matematiku. Termín konání: 4. – 6. 4. 2018 v budově VŠE v Praze, nám. W. Churchilla 1938/4, Praha 4. Ubytování a strava zajištěna.

12. 2. 2018 Katedra divadelních studií Filozofické fakulty Masarykovy univerzity nabízí dvouminutové video o katedře a delší video (cca 10 min) o tom, kdo je to divadelní vědec a jaké má možnosti uplatnění. Po něm následuje krátký videokurz, ve kterém se studenti mohou dozvědět něco o antickém divadle.

Krátké video: https://www.facebook.com/KDSFFMU/videos/1941769406061235/

Videa o tom, kdo je to divadelní vědec, a ochutnávka z dějin antického divadla: https://www.youtube.com/playlist?list=PLRA6xQ6nGxVjPQk2d1ezlRBJQkcJh7L8S

KDS_letak pro zajemce o studium

8. 2. 2018 Univerzita Karlova vás zve na virtuální akci Informační týden UK, který se koná 20. – 28. 2. 2018. Cílem je poskytnout uchazečům v době podávání přihlášek ke studiu kompletní, přehledné a aktuální informace o přijímacím řízení. Asistence je připravena skrze infolinku 224 491 850, email: infotyden@ruk.cuni.cz a jsou připraveny i speciální webové stránky: www. ipsc.cuni.cz/infotyden.

8.2. 2018 Pozvánka na akci s názvem FIMka LIVE.  Akce je určena pro ty, kteří uvažují o studiu na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové a nevyužili Dne otevřených dveří. Nabízíme možnost setkat se se stávajícími studenty, projít s nimi fakultu, nahlédnout do výukových i relaxačních prostor a popovídat si bez obalu o tom, co pro současné vysokoškoláky FIMka znamená a co svým studentům nabízí. Zkrátka zjistit na vlastní oči, o čem FIMka je…

Akce se koná 20. 2. 2018 mezi 14 a 17 hod. v areálu Na Soutoku, budova FIM-J1

7. 2. 2018 Informační schůzka zájemců o studium v Rice Lake 2018/19

Informační schůzka se bude konat na Gymnáziu Žamberk ve čtvrtek 15. 2. 2018 od 14:15 v učebně č. 1.

Zváni jsou nejen zájemci o studium, ale také rodiče!

Setkání se zúčastní i bývalí studenti z Rice Lake, kteří odprezentují své zkušenosti a zážitky z ročního pobytu a budou zodpovídat dotazy ohledně života a studia na tamní střední škole Rice Lake High School.

Dozvíte se o možnostech pobytu na RLHS (rok, půlrok), konkurzu do Rice Lake, ubytování v hostitelských rodinách, financích a dalších zajímavých akcích! Pokud uvažujete o vycestování (i třeba až příští rok), určitě neváhejte přijít a zeptat se na to, co vás zajímá!

Pokud vás něco zajímá či si potřebujete nějakou informaci ověřit předem, prosím kontaktujte Mgr. Bc. Lucii Vávrovou na vavrova@gyzamb.cz.

5. 2. 2018 Den otevřených dveří pořádá Filozofická fakulta Univerzity Pardubice ve dnech 8. 2. a 17. 2. 2018.

31.1.2018 Den otevřených dveří, který pořádá Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci v sobotu 10. 2. 2018 od 10.00 hodin. Více informací naleznete v přiložené pozvánce nebo na našich webových stránkách www.fs.tul.cz.

25.1. 2018 Studenti, kteří chtějí po maturitě pokračovat ve studiu na vysoké škole a mají zájem o technické obory, jistě zaujme Speciální sekce z Fakulty strojní ČVUT v Praze,  která vyšla v českém vydání Scientific American a nyní je i na stránkách

http://sciam.cz/files/SciAm_CVUT_FS_SILA-ENERGIE-PRESNOST.pdf

Informace o dni otevřených dveří Fakulty strojní ČVUT v Praze, který se koná 31.1.2018 (Technická 4, 9:00 a 11:00) a 1.2.2018 (Karlovo náměstí 13, 9:00). 

18. 1. 2018 Den otevřených dveří na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT se koná 30. 1. 2018. Akce se koná v Praze a Děčíně od 9.00 do 15.00. Pro účastníky jsou připraveny exkurze a tematické minipřednášky. Program najdete na www.fjfi.cvut.cz

18. 1. 2018 Informace o konání Dne otevřených dveří na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Akce proběhne v sobotu 20. ledna 2018 v budovách fakulty Poříčí 7/9 a Poříčí 31, 603 00 Brno.

Program uvádíme na webové stránce www.ped.muni.cz/studium/pro-uchazece-o-studium/den-otevrenych-dveri.

Detailní informace o přijímacím řízení ke studiu na naší fakultě počínaje rokem 2018/2019 jsou uchazečům k dispozici na fakultní webové stránce www.ped.muni.cz/studium/pro-uchazece-o-studium.

17. 1. 2018 Pozvánka na Den otevřených dveří,který Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy pořádá 1.2. 2018. Více informací na našem Facebooku nebo na našich internetových stránkách.

Začátek akce 1. února 2018 v 11:00

Konec akce 1. února 2018 v 16:00

Organizátor PedF

Webové stránky https://www.facebook.com/events/149046952545956/

Program https://www.pedf.cuni.cz/PEDF-1281.html

Místo konání akce Magdalény Rettigové 4, Praha 1

10. 1. 2018 Den otevřených dveří na Fakultě zdravotnických studií Univerzity Pardubice se koná ve čtvrtek 18. 1. 2018 od 15.30 v sídle fakulty Průmyslová ulice 395, Pardubice. Více na www.upce.cz/fzs

10. 1. 2018 Dovolujeme si Vás a Vaše studenty pozvat na Den otevřených dveří Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice, který se uskuteční 1. února 2018 od 10 h.

Uchazeči o studium budou mít možnost prohlédnout si nové učebny a laboratoře fakulty a získat podrobné informace o jednotlivých studijních oborech, které fakulta nabízí, stejně jako o průběhu přijímacího řízení.

8. 1. 2018 Dne 17. 1. 2018 bude probíhat na Ústavu informatiky Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě den otevřených dveří. Rádi bychom na tuto akci pozvali Vaše studentky a studenty se zájmem o studium informatiky. Podrobnější informace o dni otevřených dveří naleznete v přiloženém letáku nebo na stránkách http://www.informatika-opava.cz.  

4.1. 2018 3. LF UK Blíží se termín ukončení příjmu přihlášek na Přípravný kurz pro uchazeče, kteří se připravují na přijímací zkoušky na bakalářský studijní obor Všeobecná sestra v prezenční i kombinované formě studia, který se koná v termínech 26. – 27. 1. 2018 a 9. – 10. 2. 2018. Termín odevzdání přihlášky je 20. 1. 2018.

Náplní kurzu je výuka somatologie (anatomie a fyziologie) a biologie člověka a práce s odborným textem.

 

Podrobné informace a přihlášku hledejte na https://www.lf3.cuni.cz/3LF-1126.html#2

 

Zároveň si Vás dovolujeme pozvat na každoroční akci pro uchazeče – Den otevřených dveří, který se koná 5. 1. 2018 od 14:00 hod.

 

22. 12. 2017 Den otevřených dveří na 1. LF UK se koná dne 6. 1. 2018. Posluchárny se otevírají již v 9.15 a po skončení budete mít příležitost navštívit vybraná pracoviště 1. LF UK.

22. 12. 2017 Den otevřených dveří na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy se uskuteční 13. 1. 2018. Informace o dalších relevantních akcích a zajímavých výukových materiálech najdete na www.ff.cuni.cz v sekci Veřejnost: Pro školy.

19. 12. 2017 Den otevřených dveří 1. LF UK se koná 6. 1. 2018 od 9.15.

19. 12. 2017 Den otevřených dveří 3. lékařské fakulty UK se koná dne 5. 1. 2018 od 14:00 hod. v budově fakulty (Ruská 87, Praha 10). Jeho součástí bude prezentace informací o studiu a přijímacích zkouškách a dále možnost si společně s našimi studenty vyzkoušet některé „lékařské“ dovednosti. Součástí programu bude i návštěva vybraných klinik Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.

 
Dovolujeme si Vás dále informovat o tom, že 3. lékařská fakulta UK pořádá již tradičně pro studenty a studentky posledních a předposledních ročníků gymnázií akci “Dvojčata” v rámci které umožňujeme středoškolákům strávit společně s jedním naším studentem 1. ročníku týden
výuky v oboru Všeobecné lékařství. Středoškoláci se účastní veškeré teoretické výuky (přednášky a semináře), účast na praktickém
vyučování možná není.
Vzhledem k velkému zájmu je omezen počet středoškoláků na 3/týden-mohou se přihlašovat na adrese
Nápověda na přihlášení je na adrese
Pro studenty je k dispozici mail prijimacky@lf3.cuni.cz nebo facebooková stránka “Studenti a uchazeči“ – https://www.facebook.com/groups/studenti.lf3/files/

19. 12. 2017 Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně zve na Den otevřených dveří konaný ve dnech 12. 1. , 26. 1. a 16. 2. 2018 v 10:00 v posluchárně Q 01. Uchazeči budou seznámeni s nabídkou studijních oborů, jejich charakteristikou, studijními plány a podmínkami přijímacího řízení. Od 11:00 bude možná prohlídka výukových prostor Agronomické fakulty.

13. 12. 2017 Univerzita Hradec Králové pořádá Dny otevřených dveří 12. a 13. ledna 2018 v areálu Na Soutoku – Hradecká 1227.

3. 12. 2017 Gaudeamus Praha 2018 – 23. – 25. 1. 2018 na výstavišti PVA Expo Praha-Letňany. Informace na www.gaudeamus.cz

3. 12. 2017 Zahradnická fakulta MENDELU zve na Den otevřených dveří, který se uskuteční v Lednici 24. 1. 2018 a 21. 2. 2018 v 10:30. Více na www.zf.mendelu.cz.

27.11.2017 Vysoká škola ekonomická v Praze informuje o Dnu otevřených dveří, který se koná 19. 12. 2017 pro všech 6 fakult společně. Více informací na http://www.vse.cz, v sekci “Zájemci o studium”

27.11.2017 VUT v BrněFakulta strojního inženýrství vás zve na Dny otevřených dveří v areálu FSI, Technická 2

 • 1. 12. 2017, 9.00 – 14.00
 • 12. 1. 2018, 9.00 – 14.00

Nabízí 3 Bc. obory:

 • teleinformatika
 • informační bezpečnost
 • audioinženýrství

Více info na http://www.fmevutbr.cz/studium/uchazecum/

22. 11. 2017 Fakulta informatiky Masarykovy univerzity v Brně zve na Dny otevřených dveří:

 • 18. 12. 2017 – od 12.30
 • 16. 2. 2018 – od 12.30

informace na www.fi.muni.cz

22. 11. 2017 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně pořádá Den otevřených dveří:

 • 8. 12. 2017 všechny fakulty (na Fakultě multimediálních komunikací pouze studijní program Mediální a komunikační studia)
 • 9. 2. 2018 všechny fakulty (na Fakultě multimediálních komunikací pouze studijní program Mediální a komunikační studia)

více info na www.utb.cz

15.11.2017 Den otevřených dveří na VOŠ a SZŠ Hradec Králové

více info v příloze VOŠZ HK 18_19

7.11.2017 Možnost vysokoškolského studia na České zemědělské univerzitě v Praze, konkrétně na Institutu vzdělávání a poradenství.

Institut vzdělávání a poradenství (IVP) nabízí pro absolventy středních škol bakalářský studijní program Specializace v pedagogice v oborech Poradenství v odborném vzdělávání a Učitelství praktického vyučování. Studenti IVP získají kompetence především v disciplínách pedagogických, psychologických, v oblasti řízení vzdělávacího procesu či kariérového poradenství.

IVP již několikrát po sobě obdržel titul „Fakulta roku v kategorii Pedagogika“ (naposledy za rok 2016), který získal na základě hlasování studentů a absolventů na www.FakultaRoku.cz organizované Asociací studentů a absolventů.

Dobrou příležitostí k seznámení s naším institutem budou Dny otevřených dveří, které se uskuteční v budově Institutu vzdělávání a poradenství (V Lázních 3, Praha 5 – Malá Chuchle) v termínech:

pátek 24. listopadu 2017 (od 9:00 do 15:00 hodin)

pátek 19. ledna 2018 (od 9:00 do 15:00 hodin)

sobota 20. ledna 2018 (od 9:00 do 13:00 hodin)

pátek 23. března 2018 (od 9:00 do 15:00 hodin)

1.11.2017 Univerzita Pardubice vás zve na Dny otevřených dveří všech jejích fakult:

 • 11.11. 2017 a 31.1. 2018 na Dopravní fakultě Jana Pernera
 • 9.12. 2017 a 18.1. 2018 na Fakultě zdravotnických studií
 • 10.1.2018 a 7.2.2018 na Fakultě chemicko-technologické
 • 12.1.2018 na Fakultě restaurování v Litomyšli
 • 17. 1. 2018 a 10. 2. 2018 na Fakultě ekonomicko-správní
 • 1.2.2018 na Fakultě elektrotechniky a informatiky
 • 8. a 17.2.2018 na Fakultě filozofické.

Další informace na www.evolupce.cz nebo www.uni-pardubice.cz

10. 10. 2017 Pozvánka na Informační den Univerzity Karlovy, který se letos opět uskuteční na Albertově v Praze, a to v sobotu 11. listopadu od 9:00 do 16:00 hodin.

Cílem akce je seznámit studenty středních škol s možnostmi studia na Univerzitě Karlově. Zájemci se dozví důležité informace o studijních programech všech 17 fakult UK pro akademický rok 2018/2019. Seznámí se podrobně s průběhem přijímacího řízení, a to formou přednášek proděkanů pro studium či osobních konzultací s pracovníky studijních oddělení jednotlivých fakult.

Zároveň zde bude probíhat doprovodný program, který nabídne informace například o možnostech studia v zahraničí, studentských spolcích či o ubytování a stravování na Univerzitě Karlově. Zajímavostí bude také možnost neformálních rozhovorů se současnými studenty ve Studentské kavárně.

Uchazeči se zdravotním znevýhodněním mohou využít osobní konzultace k otázkám možností úprav přijímacího řízení a studijních podmínek dle jejich potřeb.

Program akce včetně doprovodného programu naleznete na www.informacniden.cuni.cz.

Aktuality k připravovanému Informačnímu dni můžete sledovat na Facebooku UK: https://www.facebook.com/UniverzitaKarlova a na Facebooku Informačního, poradenského a sociálního centra UK https://www.facebook.com/IPC.UK.

 

5. 10. 2017 Pro studenty školy, kteří by se v budoucnu rádi věnovali žurnalistice nebo příbuzným oborům.

Fakulta sociálních věd UK pořádá ve dnech 10. – 11. listopadu 2017 (pátek – sobota) bezplatný přípravný kurz zastřešený Juniorskou univerzitou UK, který je určen právě potenciálním studentům žurnalistiky. Kurz se uskuteční v Praze, pro mimopražské jsme zajistili možnost zamluvit si cenově zvýhodněné ubytování na vybraných kolejích Univerzity Karlovy.

 

Účastníci kurzu navštíví Český rozhlas a Českou televizi a zjistí, jak skutečně vypadá zázemí velkých médií. Zajímavý program je čeká také na půdě Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK, kde mj. zjistí, jak to chodí ve fotokomoře či Rozhlasové a televizní laboratoři. Celým kurzem studenty provedou zkušení novináři a pedagogové Univerzity Karlovy.

 

Já, coby doktorandka IKSŽ FSV UK, mám na starosti administrativní zajištění kurzu, takže se na mne mohou zájemci o účast na kurzu obrátit s jakýmkoliv dotazem či prosbou, a pokusím se jim pomoci. Můj e-mail je katerina.turkova@fsv.cuni.cz.

 

Podrobnější informace o náležitosti přihlášky, programu apod. jsou pak na webových stránkách kurzu: https://juniorskauniverzita.fsv.cuni.cz.

12. 9. 2017 Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Brno 2017

31. října – 3. listopadu 2017

www.gaudeamus.cz

Studenti, kteří se zaregistrují na výše uvedené webové adrese, dostanou 33% slevu na vstupné a zdarma tištěnou příručku “Jak na VŠ?”

12. 9. 2017 Dne 18.9.201718:00 proběhne na Střední průmyslové škole sdělovací techniky, Panská 3, Praha 1 informační přednáška, která je určena pro studenty maturitních ročníků, hlásících se na lékařské fakulty (obory Všeobecné lékařství, Zubní lékařství, Fyzioterapie, Ergoterapie a Všeobecná sestra). Lékaři, studenti vyšších ročníku medicíny a čerství absolventi přijímacích zkoušek si připravili krátké povídání o studiu na jednotlivých fakultách, přijímacích řízení, přípravných kurzech, možnostech ubytování. Rádi odpoví na všechny otázky spojené se studiem a fakultním životem. Účast na akci je bezplatná, pouze zájemce prosíme o zaslání zprávy o účasti na info@smartstudent.cz .

12. 9. 2017 Ukázky z přijímacích testů na www.sokrates.cz

11. 9. 2017 Den otevřených dveří  Masarykovy univerzity – 15.9.2017.

Akce je výjimečná tím, že studenti mají možnost v jeden den navštívit až tři fakulty, kde se mohou dozvědět informace o možnostech studia na těchto fakultách.

Studenti si již nyní mohou prohlédnout program jednotlivých fakult a zároveň se registrovat na www.openday.muni.cz

Další informace mohou získat také na facebookové stránce: https://www.facebook.com/studujnamuni/?fref=ts

11. 9. 2017 Veletrh pracovních příležitostí Profesia days

Výstaviště PVA EXPO Praha – Letňany, Beranových 667, Praha 9, stanice metra C Letňany

středa 25. 10. 2017 od 10:00 do 20:00

čtvrtek 26. 10. 2017 od 10:00 do 16:00

VSTUP ZDARMA

Profesia days nabídne studentům kontakt s realitou a lepší přehled o možném budoucím uplatnění na trhu práce. Je připraveno testování znalostí v oblasti IT a cizích jazyků, konzultace životopisů, kariérní zóna a workshopy, sekce Studium a práce v zahraničí. Více na www.profesiadays.cz

8. 9. 2017 Vyšlo zářijové číslo časopisu Kam po maturitě – najdete ho ve studovně a v 1. patře u informačních nástěnek nebo ho lze stáhnout na www.Casopis.KamPoMaturite.cz