21. 6. 2017 VOŠ zdravotnická Hradec Králové

nabízí volná místa na oboru Diplomovaný farmaceutický asistent Vyšší odborné školy zdravotnické v Hradci Králové.

Naši absolventi mohou najít uplatnění v lékárnách na volném prodeji léčiv a při přípravě léčiv podle lékařského předpisu, ale i v prodejnách zdravotnických potřeb, laboratořích nebo v různých farmaceutických firmách (i distribučních).  Velmi silnou stránku našeho oboru je provázanost s praxí a 100 % zaměstnanost absolventů v posledních letech.
Bližší informace o oboru je možné získat z webových stránek naší školy:
nebo i s ukázkami z výuky, fotkami z exkurzí a komentáři na webových stránkách nebo školním facebooku:
Přímý kontakt pro získání bližších informací:
vedoucí oboru PharmDr. Hana Havlová
e-mail: hana.havlova@seznam.cz
tel. 495 075 216

10. 5. 2017

Společnost LMC již 17. rokem pořádá pod značkou jobs.cz online veletrh pracovních příležitostí pro studenty a absolventy. V letošním roce i se zaměřením právě na absolventy středních škol.

V rámci online veletrhu si studenti a absolventi budou moci od 22. května 2017 vybírat z nabídek zaměstnání či jiné spolupráce u více než 25 firem z celé České republiky. Za zmínku stojí určitě společnosti jako televize Nova, ČEZ, Raiffeisenbank, ŠKODA Auto, Ernst&Young, Valeo, IKEA Česká republika a další.

Během celého roku se na webové stránce www.mesicabsolventu.cz budou objevovat pracovní nabídky a trainee programy určené přímo absolventům, dále brigády, stáže a možnost psaní závěrečných prací pro studenty.

20. 4. 2017 Bankovní institut vysoká škola v Praze a Brně nabízí bakalářské a magisterské studium v oborech:

 • Ekonomika a management podniku (Bc.)
 • Oceňování majetku (Bc.)
 • Finance (Ing.)

Více informací na www.bivs.cz

3. 4. 2017 VOŠ ekonomická a zdravotnická a Střední škola Boskovice nabízí studium na VOŠ s titulem DiS. v oborech

 • Diplomovaná všeobecná sestra
 • Finančnictví a bankovnictví
 • Ekonomika a podnikání
 • Cestovní ruch

Přihlášky lze podávat do 31. května 2017. Více info na www.vassboskovice.cz

3. 4. 2017 Vysoká škola regionálního rozvoje v Praze otevírá v akademickém roce 2017/2018 bakalářské studium v oborech:

 • Management rozvoje měst a regionů
 • Bezpečnostní management v regionech

a dále také navazující magisterské studium (Ing.):

 • Management rozvoje měst a regionů

Více informací na www.vsrr.info

30. 3. 2017 Výukový festival Architektury a Designu FestAD17, který bude otevřen studentům středních škol jako intenzívní příprava na talentové zkoušky na vysoké školy architektury, zahradní architektury, designu a veškeré umělecké fakulty, se bude konat ve dvou letních termínech: v Praze 16. – 21. 7. 2017 a v Rožnově pod Radhoštěm 6. – 11. 8. 2017. Elektronické přihlášky jsou přijímány do 15. 6. 2017 na www.festad.cz.

27. 3. 2017 POMATURITNÍ STUDIUM JAZYKŮ 

ideální volba studia po střední škole

 • Naučíte se jazyky skutečně kvalitně, aktivně a pro celý život
 • Lepší si během jednoho roku „udělat jazyky“ než se trápit na náhradní VOŠ nebo VŠ
 • Odložíte si své rozhodování o budoucnosti o další rok, otevřete si další možnosti
 • Zachováte si statut studenta, zažijete bezvadný rok a získáte nové kamarády 
 • Výrazně si zvýšíte šanci na kvalitní práci nebo přijetí na žádanou VŠ v dalším období, s kvalitním jazykovým základem můžete studovat i v zahraničí nebo získat zajímavé stipendium

 

S BOHEMIA INSTITUTem vsadíte na jistotu … jen u nás garantovaný pokrok o minimálně 2 znalostní stupně, v každé skupině kombinace 3-5 lektorů vždy plně profesionálních, zkušených, trpělivých a vstřícných, českých i zahraničních, možnost úhrady školného v individuálních splátkách bez navýšení ceny, mezinárodní testy ETS Global v rámci studia zdarma, zajištění literatury, spousta akcí a doplňkových aktivit, ověřené kontakty na výhodné ubytování pro mimopražské studenty … již 25 let „mluvíme společnou řečí“ .

Odkaz na nyní zvýhodněnou nabídku s bonusem zde: http://www.bi.cz/jazykove-pomaturitni-studium/pomaturitni-studium-slevy/   a krátký klip:  https://youtu.be/Os-4R_KyMJo  .

Podrobně o pomaturitním studiu na BOHEMIA INSTITUTU zde: http://jazykove-kurzy.bi.cz/jazykove-pomaturitni-studium/

 

13. 3. 2017 VOŠ Pardubice nabízí vzdělávací obory:

 • Sociální práce
 • Výpočetní technika

Dny otevřených dveří: 22. 3.  201712. 4. 2017, vždy od 15:00 do 17:00

Termíny přijímacích zkoušek: 1. kolo – 2. 6. 2017; 2. kolo – 23. 6. 2017

Více informací na www.spse.cz

22. 2. 2017 – SŠ a VOŠ stavební Vysoké Mýto nabízí vzdělávací programy (VOŠ):

 1. Inženýrské stavitelství (zaměření Dopravní stavby a Vodohospodářské stavby), který byl připraven ve spolupráci se stavební fakultou VŠB Ostrava a VUT Brno
 2. Nízkoenergetické a pasivní objekty

Další informace na www.stavebniskola.cz

8. 2. 2017 Environmentální studia – FSS Masarykovy univerzity

Nabízí mezioborové propojení přírodnch a společenských věd, odbornost úzce propojuje s praxí (praxe, studijní stáže a pobyty, terénní exkurze) a široké spektrum uplatnění.

 • 25. 3. 2017 pořádá pro zájemce o studium bezplatný seminář zaměřený na SCIO testy a Testy studijních předpokladů.

Více info na www.envirostudia.cz

31. 1. 2017 Den otevřených dveříFF Univerzity Pardubice

 • 8. 2. 2017 od 14:00 v Aule Arnošta z Pardubic, Studentská 519

www.upce.cz/ff

31. 1. 2017 LF UK v Hradci Králové – obor Všeobecná sestra – podrobnosti o studiu a přijímacím řízení na Oddělení ošetřovatelství u Bc. Aleny Klausové tel. 495 816 416, 725 556 730

23. 1. 2017 Studium bakalářského oboru International Relations and European Politics na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzitě v Brně.

Výuku zajišťují odborníci z Katedry mezinárodních vztahů a evropských studií FSS MU, vyučovacím jazykem je angličtina. Studentům se v rámci oboru dostane vzdělání v oblastech, jako jsou dějiny mezinárodních vztahů, světová politika, mezinárodní organizace, diplomacie, mezinárodní bezpečnost, lidská práva, demokratizace, evropská integrace, instituce EU, energetická bezpečnost či ekonomická dimenze mezinárodních vztahů.

Více informací naleznete na webové stránce http://mve.fss.muni.cz/en/bc/irep a v brožuře.

IREP booklet

23. 1. 2017 Informační týden Univerzity Karlovy – 20. – 28. února 2017

Úplný přehled informací o přijímacím řízení, důležité termíny, otevírané obory, jak se přihlásit, dotazy atd.

Více info na www.infotyden.cuni.cz

23. 1. 2017 Veletrh pražských veřejných škol – Karolinum Univerzity Karlovy

 • 2. 2. 2017 – Ovocný trh 3 – 5, Praha 1, 9:00 – 16:30

Veletrhu se zúčastní: UK, ČZU, ČVUT, VŠE, VŠCHT, AMU, AVU, Vysoká škola uměleckoprůmyslová – každá škola bude prezentovat svoji studijní nabídku a to jak formou přednášek, tak konzultací na stánku jednotlivých fakult. Vstup je zdarma.

Další informace: www.prazske-verejne-vysoke-skoly.cz

17. 1. 2017 Centrum bakalářských studií v Šumperku – detašované pracoviště Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, Fakulty strojní a Ekonomické fakulty

Lze zde studovat obory Strojírenská technologie, Dopravní technika a technologieVeřejná ekonomika a správa, a to jak v prezenční, tak kombinované formě.

Informační den se uskuteční 30. 1. 2017 od 15:00 do 17:00 (FS VŠB – TU Ostrava v Šumperku). Na detašovaném pracovišti EF VŠB – TU Ostrava v Šumperku se informační den koná 26. 1. 2017 od 15:00 do 17:00

11. 1. 2017 Veletrh zahraničních vysokých škol DREAM BIG 2017 – informace o dostupném studiu v zahraničí (Dánsko, Nizozemí, Švédsko, Velká Británie, Německo, Finsko a další), kdy většina škol nabízí studium v angličtině bez školného, studenti si platí pouze náklady na život.

KDY? 28. 1. 2017, 10:00 – 16:00, Hotel Vienna House Diplomat, Evropská 370/15, Praha (Metro “A” – Dejvická)

Vstup na veletrh je ZDARMA, ale je nutné se registrovat na www.dreambig2017.cz

11. 1. 2017 Národní srovnávací zkoušky – Přihlásit se můžete ke kterémukoliv termínu, i před podáním přihlášky na samotnou vysokou školu. Pokud přijdete vícekrát, započte se vám jen nejlepší výsledek.

Termín zkoušky Uzávěrka Předměty
sobota 10. prosince 28. 11. OSP, ZSV, VŠP
pátek 3. února 19. 1. OSP, ZSV, MAT, VŠP
sobota 4.března 16. 2. OSP, ZSV, MAT, Bi, Ch, Aj, Nj, VŠP
sobota 1. dubna 16. 3. OSP, ZSV, MAT, Eko, VŠP
sobota 29. dubna 13. 4. OSP, ZSV, MAT, Bi, Ch, Aj, Nj, Eko, VŠP, ZSV ES
sobota 27. května 11. 5. OSP, ZSV, Bi, Ch, VŠP, ZSV ES

Více info a přihlášky na www.scio.cz/nsz

5. 1. 2017 Den otevřených dveříUniverzita Hradec Králové – všechny fakulty

 • 13. 1. 2017 – 9:00 – 13:00
 • 14. 1. 2017 9:00 – 12:00

kde? Areál Na Soutoku (budovy A a J), Hradecká 1227, Hradec Králové

20. 12. 2016 Den otevřených dveříUniverzita Pardubice – Fakulta chemicko-technologická

 • 11. 1. 2017 – areál FCHT v univerzitním kampusu, Studentská 573

Více info na www.zivotjechemie.cz

12. 12. 2016 Den lékařským fyzikemFakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze

 • 18. 1. 2017 – Břehová 7, Praha 1 – 10:00 – 17:30

Webové stránky – registrace: http://dlf.fjfi.cvut.cz/

Kontakt: tereza.hanusova@fjfi.cvut.cz

7. 12. 2016 Den otevřených dveříČeská zemědělská univerzita v Praze – Provozně-ekonomická fakulta

 • 20 – 21. 1. 2017 – 9:00 – 14:00

Více informací na www.pef.czu.cz

 • 23. 2. 2017Veletrh pracovních příležitostí – ČZU v Praze, více na na www.czu.cz

6. 12. 2016 Veletrh práce – Rychnov nad Kněžnou

 • 24. 1. 2017 – 9:00 – 16:00 v Pelclově divadle

Veletrh je pořádán ve spolupráci s Úřadem práce a vystavující firmy jsou významní zaměstnavatelé z různých oborů. Cílem veletrhu je zprostředkovat osobní setkání se zaměstnavateli z celého regionu. Studenti se zde mohou seznámit s personalisty z regionálních firem, domluvit si budoucí zaměstnání a praxi nebo brigádu již při škole. Pro studenty je také připraven doprovodný program.

V rámci programu probíhají přednášky na témata související s hledáním zaměstnání (Jak na životopis a motivační dopis, První dojem, 10 kroků k úspěchu, Jak to vidí personalista a podobně).

Více informací na http://www.veletrhyprace.cz/

6. 12. 2016 Den otevřených dveří1. LF UK v Praze

 • 7. 1. 2017

poster_dod_2017

30. 11. 2016 Veletrh Gaudeamus v Praze

 • 25. – 26. 1. 2017 PVA EXPO Praha – Letňany – 8 – 16 hodin

Více info na www.gaudeamus.cz nebo v brožurkách v drátěném programu v 1. patře.

29. 11. 2016 Den otevřených dveříFakulta strojní TU v Liberci

 • 7. 12. 2016 od 10:00 – Univerzitní nám 1410/1, budova G

Budou prezentovány studijní obory, partnerské strojírenské podniky, laboratoře a koleje. Více informací na http://www.fs.tul.cz/cz/pro-uchazece-o-studium/dny-otevrenych-dveri/

23. 11. 2016 ŽÁCI 4. B A 8.A, kdo jste si objednali Učitelské noviny, jsou k vyzvednutí v kabinetu L. Vávrové proti 78Kč.

23. 11. 2016 Den otevřených dveříZahradnická Fakulta Mendelovy univerzity v Brně

 • 25. 1. 2017 – ZF Lednice (!!!)
 • 22. 2. 2017 – ZF Lednice (!!!)

Podrobnější informace na www.zf.mendelu.cz nebo www.zahradnickafakulta.cz

22. 11. 2016 Den otevřených dveříFakulta rybářství a ochrany vod JU v Českých Budějovicích

 • 13. 1. 2017 9:00 – 15:00 v nové budově Na Sádkách 1780, České Budějovice

Můžete se dozvědět spoustu informací o rybách, racích, ochutnáte rybí výrobky, které na fakultě vyrábíme, uvidíte ukázku zpracování ryb, dozvíte se spoustu informací o studiu pohledem našich studentů či uvidíte expozice rybích preparátů a mnoho dalších.

Více informací na www.frov.jcu.cz

22. 11. 2016 Den otevřených dveříVysoká škola ekonomická v Praze

 • 20. 12. 2016 9:00 – 14:00 – všechny fakulty

Představení nabídky studijních oborů fakult a pracovišť školy, prezentace studentských organizací školy, exkurze areálem VŠE na Žižkově, možnost vyzkoušet si přijímací testy. Více na http://pr.vse.cz/dod

22. 11. 2016 Den otevřených dveříFakulta stavební ČVUT v Praze

 • 30. 11. 2016 od 9:30 na adrese Thákurova 7, Praha 6 – Dejvice

Všech 11 bakalářských oborů se představí formou oborových stánků s ukázkami studentských prací, oborových exkurzí a prezentací oborového tématu. Je možnost ptát se pedagogů, studentů i absolventů. Více na www.fsv.cvut.cz

14. 11. 2016 Den otevřených dveříFakulta elektrotechnická ČVUT v Praze

 • 25. 11. 2016 od 8:30 do 15:00 na adresách Technická 2, Praha- Dejvice a Karlovo nám. 13, Praha 2 – Nové Město
 • 20. 1. 2017

Součástí programu budou prohlídky pracovišť a laboratoří fakulty, informace o organizaci přijímacího řízení a nabízených oborech.

14. 11. 2016 Den otevřených dveří – VUT Brno – Fakulta strojního inženýrství

 • 2. 12. 2016 9:00 – 15:00 v areálu FSI, Technická 2, Brno
 • 13. 1. 2017 9:00 – 15:00 v areálu FSI, Technická 2, Brno

Další informace na http://www.fme.vutbr.cz/studium/uchazecum/

14. 11. 2016 Den otevřených dveříUniverzita obrany – Fakulta vojenského zdravotnictví Hradec Králové

 • 1. 12. 2016  od 13:00 Univerzita obrany v Brně i Hradci Králové
 • 21. 1. 2017 od 9:00 a 13:00 Fakulta vojenského zdravotnictví UO v Hradci Králové

Zahájení proběhne v danou hodinu v budově FVZ UO, Třebešská 1575, HK (za FN HK), představí se jednotlivé studijní programy, budete seznámeni s požadavky k přijímacímu řízení a prohlídnete si vybraná pracoviště fakulty, včetně ubytovacích prostor.

14. 11. 2016 Den otevřených dveříUniverzita Tomáše Bati ve Zlíně.

 • 9. 12. 2016 všechny fakulty (na Fakultě multimediálních komunikací pouze studijní program Mediální a komunikační studia)
 • 26. 1. 2017 všechny fakulty (na Fakultě multimediálních komunikací pouze studijní program Mediální a komunikační studia)

Více informací na www.utb.cz

Brožurku s dalšími informacemi (studijní obory, fakulty apod.) najdete v drátěném programu v 1. patře.

14. 11. 2016 V drátěném programu v prvním patřen naleznete Almanach TOP fakult 2016 – speciálního vydání přehledu nejlépe hodnocených fakult vysokých škol. Elektronickou verzi najdete na bit.ly/almanachTOPfakult

Hodnocení almanachu můžete provést na www.hodnocenialmanachu.cz

9. 11. 2016 Na stránkách www.Casopis.KamPoMaturite.cz najdete užitečné informace vysokých školách, dnech otevřených dveří, prezentace veřejných i soukromých VŠ, VOŠ a jazykových škol, TSP nebo OSP – o co jde.

9. 11. 2016 Den otevřených dveříUniverzita Pardubice. Další podrobnosti nabízejí jednotlivé fakulty a jejich studijní oddělení.

 • Dopravní fakulta Jana Pernera 26. 11. 20161. 2. 2017
 • Fakulta zdravotnických studií 10. 12. 201619. 1. 2017
 • Fakulta chemicko-technologická 11. 1. 20178. 2. 2017
 • Fakulta restaurování v Litomyšli 13. 1. 2017
 • Fakulta ekonomicko-správní 20. – 21. 1 . 2017
 • Fakulta elektrotechniky a informatiky 3. 2. 2017
 • Fakulta filozofická 8. 2. 2017

Veškeré potřebné informace ke studiu jsou k dispozici na http://www.uni-pardubice.cz

9. 11. 2016 Den otevřených dveříFakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze, Břehová 7 – 29. 11. 2016 -informace o studiu, možnostech uplatnění na trhu práce, stipendijních programech. Dále je zde možnost zúčastnit se exkurze na fúzní reaktor tokamak, školní jaderný reaktor či do některých laboratoří. Program probíhá od 9 – 15 hodin.

9. 11. 2016 Srdečně zveme k návštěvě Informačního dne Univerzity Karlovy.  Informační den, na kterém se představí všech 17 fakult Univerzity Karlovy, se koná již tuto sobotu 12. 11. 2016 od 9 do 16 hodin v Praze na Albertově. Program akce včetně doprovodného programu najdete na www.informacniden.cuni.cz

8. 11. 2016 Den otevřených dveříFakulta stavební Vysoké školy báňské – TU Ostrava20. 1. 2017. Zahájení, které je velmi vhodné absolvovat (informace o studiu, o jednotlivých oborech, o přijímacím řízení, rozdělení do prohlídkových skupin) proběhne v 9.00 v posluchárně LPH 109 v areálu Fakulty stavební VŠB – TUO v Ostravě – Porubě, L. Podéště 1875. Více informací na www.fast.vsb.cz

8. 11. 2016 Den otevřených dveříFakulta informatiky MU v Brně – 3. 11. 2016, 13. 1. 2017 a 3. 2. 2017, vždy od 12.30 v budově Fakulty informatiky, Botanická 68a, Brno. Všem příchozím bude otevřena desítka laboratoří a zodpovězeny jejich dotazy o studiu. Úspěšným řešitelům celoročního Korespondenčního semináře z informatiky http://ksi.fi.muni.cz/ nabízíme přijetí bez přijímacích zkoušek.

7. 11. 2016 Vědecký den na MENDELU – akce se koná v rámci Týdne vědy a techniky AV ČR 11. 11. 2016 od 9.00 do 14.00 v  areálu univerzity – Zemědělská 1, Brno-Černá Pole.