10.10.2018 Fakulta strojní ČVUT v Praze pořádá DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – 27. října 2018
Čeká vás prohlídka fakulty včetně vybraných pracovišť a laboratoří, seznámení s průběhem
přijímacího řízení a dále informace nejen o studiu, ale také o perspektivách absolventů fakulty.
■ Fakulta bude otevřená od 9.00 hodin, kdy můžete začít s prohlídkou exponátů a prezentací
jednotlivých ústavů fakulty.
■ Přednášky o studiu začínají v 10.00 a 13.00 hodin.
■ Po každé přednášce proběhnou komentované prohlídky jednotlivých laboratoří a pracovišť.
Více informací budeme postupně zveřejňovat zde:
https://fs.cvut.cz/dod
Podmínky pro přijetí do bakalářských studijních programů najdete zde:
https://www.fs.cvut.cz/podminky/

21. 9. 2018 Ve dnech 23. – 26. 10. 2018 se koná veletrh Gaudeamus, a to na Výstavišti Brno, Pavilon V. Více info na www.gaudeamus.cz.

19.9. 2018 Veletrh Profesia days se koná 7. 11. 2018 od 9:00 – 19:30 a 8. 11. 2018  od 9:00 do 17:00 na Výstavišti PVA EXPO Praha, Praha-Letňany, Beranových 667, Praha 9, stanice metra C Letňany. Vstup zdarma!

Veletrh nabízí studentům kontakt s realitou a lepš přehled o možném budoucím uplatnění na trhu práce. Bude zde i testování znalostí v oblasti IT a cizích jazyků, konzultace životopisů a kariérní zóna. Více na www.profesiadays.cz

18.9. 2018 Fakulta informatiky Masarykovy univerzity vás zve na Dny otevřených dveří ve dnech 25. 10., 14. 12. 20181.2. 2019, vždy od 12.30 v udově FI MU, BOtanická 68a, brno.

FI také pořádá v průběhu roku několik soutěží pro středoškoláky. Úspěšným řešitelům celoročního Korespondenčního semináře z informatiky, https://ksi.fi.muni.cz/, nabízí přijetí bez přijímacích zkoušek.

10.9.2018 Univerzita Pardubice zve na konferenci VĚDĚNÍ MLADÝM, která se koná ve čtvrtek 8. 11. 2018 v aule Arnošta z Pardubic Univerzity Pardubice. Více info na: www.bravo.upce.cz