Volby do Školské rady pro období 2018 – 2020

V souladu s ustanovením §167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a na základě Volebního řádu školské rady vydaného Radou Pardubického kraje vyhlašuje ředitel školy termín voleb do tohoto orgánu na středu 29. listopadu 2017 od 16:00 do 18:00 hodin v budově gymnázia.

Z technicko-organizačních důvodů budou volby probíhat v jiné místnosti, než bylo původně uvedeno! Nově je to učebna č. 14 (výtvarná výchova – 1. patro, u akvária).

Dále zveřejňujeme seznamy kandidátů do těchto voleb (viz. dokumenty níže).

 

Související dokumenty:

vyhlášení voleb ŠR 2017

volební komise

dopis – zákonní zástupci nezletilých žákůdopis – zletilí žácidopis – pedagogové

Seznam kandidátů – pedagogovéSeznam kandidátů – rodiče

 

Těšíme se na Vaši účast. Za volební komisi Mgr. Martin Tyč.