Vítězství v krajském kole Přírodovědného klokana

Tobiáš Malý z kvarty vyhrál nejen školní kolo Přírodovědného klokana v kategorii Kadet, ale i krajské kolo této soutěže. Soutěžící v ní prokazují své znalosti z širokého okruhu přírodovědných předmětů. Pořadatelem soutěže je Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci.
Tobiášovi gratulujeme a přejeme úspěch i v dalších předmětových soutěžích.