Úspěch našich studentů v krajském kole Matematické olympiády

Vítězem krajského kola letošního ročníku MO v kategorii A (3. a 4. roč. SŠ) se stal Přemysl Šťastný (8.A), který naši školu v této soutěži reprezentoval po celou dobu osmiletého studia a výrazných úspěchů dosahoval také v kategorii P. Dalším velmi úspěšným řešitelem je Tomáš Sourada (6.A), jehož 6. místo je o to cennější, že se v kategorii A utkal se staršími soupeři. Také Tomáš navázal na své loňské prvenství v kategorii C. Oběma studentům gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy.
Děkujeme také panu RNDr. Milanu Souradovi za dlouhodobou obětavou práci s našimi matematicky nadanými studenty v rámci nejen matematického kroužku, ale i sportovně matematických víkendových pobytů, které pro naše žáky pořádá.

Zuzana Faltová