Týdny mediálního vzdělávání

Kdo, co, komu, jak, proč?

Článek, fotografie, zpráva, komentář, blog, billboard, reklamní spot, fake, hoax, internetový mem, příspěvek na FB, tweet, online banner

Naše gymnázium se zapojilo do prvního ročníku Týdnů mediálního vzdělávání. V úterý 20. června 2017 se tohoto projektu zúčastnily třídy 6. A a 7.A .
Po úvodním dokumentárním filmu Nic než lži jsme mohli s hostem Mgr. Radkou Pudilovou besedovat o nepravdivých informacích na internetu, o internetových stránkách, kde se šíří lživé informace. Celý seminář se zabýval tím, KDO je autorem či tvůrcem sdělení, jaké informace o autorovi lze dohledat, kdo má kontrolu nad vznikem a šířením sdělení, CO je obsahem sdělení, jaké názory a hodnoty jsou ve sdělení, jak si informace ověřit,jaké informace nejsou ve sdělení zahrnuty, KOMU je sdělení určeno, jakým způsobem se dostává k příjemcům a jak se šíří dál, jak ovlivňuje názory , postoje a chování cílových skupin , JAK se sdělení snaží upoutat pozornost, jaké emoce může v příjemcích vyvolat a PROČ bylo sdělení vytvořeno, kdo má ze sdělení prospěch či užitek?
Tento rok byl vyhlášen tzv. Postfaktickým rokem, nebotˇ jsme denně svědky toho , že se zpochybňují viditelná fakta, historické události či holá skutečnost. Příčinou je právě mediokracie, media vytvářejí okolní svět a povědomí o něm. Proto vlastně vznikl tento projekt, aby si mladí lidé byli schopni v informačním chaosu udělat vlastní názor a dokázali najít pravdu.

Mgr. Jana Vondrová