TALENT 2015

V pondělí 15. února se v Divišově divadle uskutečnil další ročník slavnostního vyhlášení Talent 2015. Tedy ocenění talentované mládeže žamberských škol za mimořádné výsledky dosažené v oblasti sportu, kultury a vědomostí za uplynulý rok. Z rukou představitelů města přebíralo ocenění i několik studentů našeho gymnázia. V kategorii sport si pamětní listy i upomínkové předměty odnášelo dívčí družstvo ve složení Anna Kopecká, Tereza Junková, Monika Jasanská, Ivana Boková a Nikola Martínková. Děvčata obsadila druhé místo v krajském kole v přespolním běhu. V kategorii vědomosti jsme měli hned několikeré zastoupení. První místo nakonec získal Tomáš Sourada, jenž se účastnil celostátního kola olympiády v českém jazyce, dále uspěl v krajském kole matematické a logické olympiády. Přemysl Šťastný, kterému se dařilo v krajském kole matematické olympiády, byl ohodnocen třetím místem. V nominaci dále byli Ivana Boková s Janem Šedou za úspěchy v oblasti ekologie a Vojtěch Baláš za matematické dovednosti. Mezi nominovanými dále nechyběla řada našich studentů, kteří zde však reprezentovali své sportovní kluby (karate, orientační běh) či místní ZUŠ ve hře na hudební nástroje či loutkoherectví.
Všichni nominovaní studenti zaslouží velké poděkování za vzornou reprezentaci ve svých oborech, díky patří i jejich učitelům, trenérům a rodičům za vytváření podmínek i nezbytnou motivaci.