Studium v EU – Dánsko

Martina Liebichová a Kája Suchomelová opět souhlasily, že přijdou seznámit studenty 7.A a 3.B se svými studijními zážitky v Dánsku. Karolina studuje v Esbjergu na Aalborg University a má již bakaláře, Martina Liebichová v Aarhusu na Aarhus University, která zaujímá celosvětově 100. místo. Studenti se dozvěděli, jaké jsou předpoklady pro přijetí na dánskou vysokou školu, že je možné být soběstačným v případě, že si seženete brigádu, která je předpokladem k získání stipendia, které přibližně činí po odečtení daně 13 000 Kč. Přiblížily jim systém studia, tj. že dánská vysoká škola je více spjata s praktickým životem, že je možné se účastnit různých projektů, které umožňují získávat zkušenosti i mimo Dánsko, např. Martina pracovala na projektu Linkedin v Sydney a mohla si udělat výlet i na Urulu.
Děvčata jsou díky stipendiu a práci nezávislá a tak již druhým rokem nepotřebují finanční podporu svých rodičů. Tak tomuto říkáme správný krok do života!