BAVÍ TĚ BIOLOGIE? JSI NA SPRÁVNÉM MÍSTĚ! STALI JSME SE FAKULTNÍ ŠKOLOU PřF UK.

Dne 19. ledna 2018 byl naší škole, jako teprve druhé v Pardubickém kraji,  udělen souhlas s užíváním titulu Fakultní škola Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Fakultní školy jsou partnery fakulty při zajišťování kvalitního vzdělávání studentů bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů, zejména učitelského zaměření. Pedagogové a žáci fakultních škol získávají partnerstvím školy s fakultou možnost nadstandardního přístupu k informacím a vzdělávacím programům realizovaným fakultou.

Více informací o fakultních školách naleznete na stránkách PřF UK.

Martin Tyč

Slavnostní převzetí titulu od děkana PřF UK prof. RNDr. Jiřího Zimy, CSc.

Osvědčení opravňující nás k užívání titulu Fakultní škola.