Sportovní kurz 2. ročníků

Sportovní kurz tříd 2. B a 6. A je úspěšně za námi. Letos poprvé probíhal v Říčkách v Orlických horách (13. – 17. června), jeho náplní byla kromě cykloturistiky i pěší turistika, základy kanoistiky, orientační běh, aktivity v lanovém parku i míčové hry. Účastnilo se jej 30 studentů obou ročníků, článek ochotně sepsala Nicole Dočkalíková.

Sportovní kurz druhých ročníků začal v pondělí ráno, kdy jsme se všichni sešli před školou a přes Kunvald a Rokytnici v O. h. se vydali do Říček v O. h. I když to byla dlouhá cesta, všichni jsme cestu zvládli. Podotýkám, jeli jsme na kolech.

           Potom, co jsme se ubytovali, nás čekal dlouho očekávaný oběd, který jsme si všichni vychutnali. Po obědě nás učitelé rozdělili do pěti týmů a náš turnaj ve volejbale mohl začít. Celý turnaj byl naplněn příjemnou atmosférou, z vítězství se radovalo družstvo ve složení Radek Hažmuka, Libor Matyáš, Honza Randis, Katka Pecháčková, Nicole Dočkalíková a Barča Neškudlová. Následovala večeře, při které došlo k vyhlášení výsledků, a do večerky měl každý svou vlastní zábavu.

          V úterý jsme se probudili do slunečného rána a po snídani se vydali do lanového parku. Většina z nás tam pokořila sama sebe a překonali tak své vlastní síly. Odpoledne jsme měli běžet orientační běh. Byli jsme rozděleni do tříčlenných týmů a mohli se pustit do hledání kontrol. I když jsme se párkrát ztratili a měli chuť to vzdát, všichni jsme se vrátili zpět na chatu s pocitem, že jsme udělali vše, co bylo v našich silách. Nejlepší orientaci prokázalo trio Vojta Doleček, Barča Neškudlová a Lucka Petráňová.

           Ve středu jsme měli celodenní výlet na kolech do Pastvin. Všichni společně jsme dojeli na Mezivrší, tam se rozdělili na dvě skupiny a každá skupina se vydala jinou cestou do Pastvin. V Pastvinách na nás čekala paní učitelka Hermannová a my si šli zkusit jízdu na kanoích. Největší problém nám všem dělala jízda rovně, ale ke konci jsme na to všichni přišli. Naštěstí se nikdo nepřeklopil a my se mohli vydat na cestu zpátky. Kvůli dešti byla cesta náročnější a spoustu z nás stálo velké úsilí dojet zpět na chatu. Poté, co jsme se vysušili a pořádně najedli, jsme každý měli svou zábavu. Někdo hrál aktivity, jiní hráli bang a někdo si z karet nechával věštit budoucnost. Všichni jsme nakonec s radostí ulehli do postelí a nabrali nové síly.

           Předposlední den jsme měli další celodenní výlet. Mohli jsme jít na pěší výlet nebo na kolo. Pěší výlet byl naplánován na Orlické Záhoří, kde jsme se nejdřív zastavili v restauraci a potom nás paní Matyášová pozvala na výbornou buchtu, abychom měli dost síly na další cestu. Naše cesta vedla po hřebeni Orlických hor přes modrou sjezdovku a zpět na chatu. Cyklisté se vydali podívat na Velkou Deštnou, poté k Masarykově chatě na Šerlichu. Dokonce se na chvilku ocitli v Polsku a nakonec to vzali přes Bartošovice a Rokytnici zpět na chatu. Po návratu jsme si šli ještě na chvilku zahrát volejbal a díky prodloužené večerce jsme si ještě šli dát souboj v aktivitách. Přesto, že hra byla občas náročná a nám to ne vždy šlo, všichni jsme si užili zábavný večer.

           V pátek nám plány na závěrečný turnaj ve volejbale zkazilo špatné počasí, tak si každý mohl dělat, co si přál. Někteří hráli hry, většina si balila a někdo také dospával to, co přes týden nestihl. O půl dvanácté jsme se naposled najedli a připravili se na cestu zpět do Žamberka. Počasí nám opět nepřálo a my chytli další nepříjemný déšť. Pro některé z nás si přijeli rodiče, ale někteří museli cestu zvládnout na kole. Naštěstí všichni dojeli v pořádku i přes obtížné podmínky.

           Myslím, že mluvím za všechny, že jsme si náš sportovní kurz pořádně užili a budeme na něj vzpomínat jedině v dobrém. Velké díky patří pánům učitelům Kopeckému, Koblížkovi, Tóthovi a Vebrovi. Děkujeme za trpělivost a energii.