Sport ve škole

Tělesná výchova je realizována ve všech ročnících studia na naší škole. Výuka probíhá převážně v hale, která je součástí budovy školy. Dalšími prostory pro realizaci pohybových aktivit jsou gymnastický sál, posilovna a nedaleký městský park. Žáci mohou mimo povinných hodin tělesné výchovy navštěvovat kroužek sportovních her, ve kterých mají možnost zdokonalovat své dovednosti ve vybraných sportovních hrách (futsal, florbal, volejbal a basketbal). Škola nenabízí pouze tradiční sporty, ale snaží se výuku zpestřit i sporty netradičními. S netradičními sporty se žáci seznámí zejména na sportovním kurzu. Dalšími kurzy, kterých se naši žáci rádi účastní, jsou kurzy adaptační a lyžařské, které mají opět svoji specifickou náplň pohybových aktivit. Když počasí dovolí, čeká na žáky letní a zimní sportovní den, které jsou opět zaměřeny na široké spektrum sportovních disciplín. Díky členství v AŠSK škola pořádá řadu sportovních soutěží a zároveň se účastní soutěží i na jiných školách. Naše škola se snaží v oblasti sportovních aktivit příznivě ovlivnit zdraví a život svých