Na základě voleb do školské rady, které proběhly ve středu 3. prosince 2014, byli zvoleni noví členové školské rady pro období roků 2015 až 2017. Dne 14. ledna 2015 se sešli k prvnímu zasedání ŠR, kde zvolili předsedu, schválili jednací řád a byli ředitelem školy informováni o aktuálním dění i o plánech do budoucna v činnosti školy.

Složení školské rady:

  • Předseda: Miloslav Chvátil (zástupce zřizovatele)
  • Člen: Mgr. Petr Vanický (zástupce pedagogických pracovníků)
  • Člen: Mgr. Martina Bergmanová (zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků)

Soubory související s volbami a další činností ŠR: