Školní kolo olympiády v anglickém jazyce

Ve čtvrtek 4. února 2O16 proběhlo školní kolo olympiády v anglickém jazyce, kategorie IIIA, kterého se zúčastnilo 11 studentů z 1. – 3. ročníků čtyřletého studia a 5. – 7. ročníků osmiletého studia. Výkony všech účastníků soutěže byly velmi pěkné, děkujeme jim za předvedená vystoupení. Porota vyhodnotila jako nejlepší tyto studenty:

1. David Sonntag, 1. B

2. Tomáš Lička, 2. B

3. Jiří Král, 7. A

Do okresního kola olympiády, které se koná 18. února 2016 v DDM  v Ústí nad Orlicí, postupuje vítěz soutěže

D a v i d   S o n n t a g.

Blahopřejeme!

Předmětová komise anglického jazyka