Seminární práce ve školním roce 2017/2018

Seminární práce ve školním roce 2016/2017

V rámci předmětu Informatika vypracovávají studenti seminární práci, která slouží k praktickému ověření toho, jak zvládli psaní všemi deseti a úpravu dokumentů na PC. Práci žák vytvoří během celého školního roku.

Pokyny pro školní rok:

  1. krok (do 9. 10. 2016) – výběr tématu a odeslání popisu seminární práce vyučujícímu informatiky (nejméně 100 slov).
  2. krok (do 18. 11. 2016)1. povinná konzultace v prvním pololetí – žák se domluví s vedoucím své seminární práce na konzultaci. Žák si připraví na konzultaci podrobnější popis seminární práce (zachytí hlavní body a témata, kterým se chce ve své práci věnovat). Rovněž popíše způsob, jakým získá data pro další zpracování.
  3. krok (do 20. 1. 2017) –  2. povinná konzultace v prvním pololetí – žák se domluví s vedoucím své seminární práce na konzultaci. Na konzultaci si žák připraví vhodnou prezentaci získaných informací (grafy, závislosti, …) a předloží tři úvodní normostrany seminární práce.
  4. krok (do 19. 4. 2017) –  3. povinná konzultace ve druhém pololetí – žák se domluví s vedoucím na konzultaci, na kterou přinese kompletně vypracovanou seminární práci dle zadání. V případě, že vedoucí objeví v seminární práci nedostky, žák má týden na opravu.
  5. krok (do 30. 4. 2017)odevzdání seminární práce – žák odešle seminární práci na e-mail svého vedoucího a na e-mail: ukoly@gyzamb.cz ve formátu *.docx, předmět: 5. A/1. B_seminarniprace_prijmeni

Upozorňuji, že student, který se nezúčastní povinných konzultací nebude klasifikován v daném pololetí!

Formální úprava seminární práce

Ukázka formální úpravy seminární práce