Rokytnická voda, s. r. o. – exkurze třídy 2.A

Exkurze do Rokytnické vody, s. r. o.

Dne 14. 6. 2018 jsme se vydali na exkurzi do nedaleké Rokytnice, kde jsme navštívili dvě střediska Rokytnické vody, s. r. o. Spolu s námi jely paní učitelky Mudroňová a Hovorková. Nejdříve jsme navštívili středisko úpravny vody pro Rokytnici a Pěčín. Potom jsme si šli prohlédnout čističku odpadních vod pro Rokytnici, kde jsme byli poučeni o tom, co není vhodné dávat do kanalizace a jakým problémem je například odstranění tuků a olejů.

Celou exkurzi připravil a odborně nás provedl spolužák Miroslav Pavlišta, za což mu moc děkujeme.

 Přestože nám počasí moc nepřálo, exkurze se vydařila. 

Za 2.A Kateřina Škorvánková