Projekt Moje budoucnost

17.  3. 2016 navštívila školu p. profesorka Haldis Haukenes z norského Bergenu. Se studenty 8. A a 4. B hodnotila projekt Moje budoucnot, kterého se společně účastnili v minulém roce. Zajímavým způsobem rozebírala jejich studijní plány, možnosti uplatnění na pracovním trhu, sociální vazby k regionu a porovnávala s výzkumem na dalších středních školách. Besedu proběhla v přátelském duchu, studenti projevili zájem informovat p. profesorku o svém dalším studiu a profesi.

D. Nožková