Příběhy bezpráví

JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH

PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ

Projekt Příběhy bezpráví seznamuje žáky a studenty s moderními československými dějinami. Během měsíce listopadu se konají filmové projekce a besedy s pamětníky či historiky nejen na naší škole, ale i na více než 400 českých základních a středních školách.

Jako už každoročně se 14. listopadu zapojilo i naše gymnázium.

Letos se zúčastnily některé vyšší ročníky, které společně s hostem besedy, panem Vlastimilem Říhou, zhlédly  krátký dokumentární film Meze od Viktora Portla, který vykreslil osud člověka, jenž je odsouzen ke 12 letům žaláře k otrocké práci v jáchymovských dolech. A to všechno od lidí, které osobně znal, ničím se neprovinil, v době, která rozdělila lidi jednoho národa na tzv. nepřátele, protože lež byla, je a bude vždy atraktivnější, zajímavější a mocnější než pravda.

Pan Říha coby pamětník té doby vyprávěl na podobné téma ze života své rodiny, vyprávěl o charakterech a bezcharakterech lidí, kteří se v těch dobách prospěchářsky přiklonili k mocnějším, neboť z toho měli zisk, moc rozhodovat…

Ale tak je to konec konců ve všech dobách, jenže v padesátých letech šlo o  život, nejen vlastní, ale i o životy celých rodin.

Tímto bych ráda poděkovala panu V. Říhovi nejen za sebe, ale i za studenty a pozdravila paní Janu Jánošíkovou, která se bohužel nemohla této besedy zúčastnit. Děkuji rovněž studentům za vzorný přístup k celé akci.

Mgr. Jana Vondrová