Informace k maturitním zkouškám v roce 2019.

Přihlášku k maturitní zkoušce v jarním termínu 2019 podáváte řediteli školy nejpozději do 1. prosince 2018.

 

Společná část MZ

Školní seznam literárních děl pro ústní část MZ (“kánon titulů”): Školní seznam děl 2019

 

Profilová část MZ

Nabídka zkoušek: PČ_MZ_2019

Maturitní témata profilové části MZ: témata profilové části MZ 2019 (zip)