Informace k maturitním zkouškám v roce 2018.

11. 4. 2018 dopoledne se koná písemná práce z českého jazyka, odpoledne z cizího jazyka v povinné části.

Přihlášku k maturitní zkoušce v jarním termínu 2018 podáváte řediteli školy nejpozději do 1. prosince 2017.

Termíny naleznete v maturitním kalendáři 2018.

Společná část MZ

Školní seznam literárních děl pro ústní část MZ (“kánon titulů”): seznam literárních děl k maturitě – 2017-2018.

Formulář pro odevzdání vlastního seznamu literárních děl pro ústní zkoušku z Českého jazyka a literatury: Seznam na vyplnění titulů 2018. Vlastní seznam, obsahující 20 děl (vybraných dle stanovených kritérií), odevzdáte řediteli školy nejpozději do 31. března 2018. Pokud tak neučiníte, budete si u zkoušky losovat z pracovních listů ke všem dílům obsaženým ve Školním seznamu literárních děl!

 

Profilová část MZ

Nabídka zkoušek: Nabídka profilové maturity

Maturitní témata profilové části MZ:

témata Aj 2018

témata Nj 2018

témata B 2018

témata D 2018

témata F 2018

témata Ch 2018

témata In 2018

témata M 2018

témata Sv 2018

témata Z 2018

témata Vv 2018