Maturita 2017

Zde naleznete informace k maturitním zkouškám v roce 2017. Jako první vezměte na vědomí Školní seznam literárních děl pro ústní část MZ – “kánon titulů”, který naleznete zde: Seznam literárních děl 2016-2017

Další dokumenty:

Nabídka zkoušek profilové části MZ pro rok 2017: nabídka zkoušek profilové části

Maturitní témata pro ústní zkoušky profilové části MZ:

Anglický jazyk

Biologie

Dějepis

Fyzika

Chemie

Informatika

Matematika

Německý jazyk

Společenské vědy

Výtvarná výchova

Zeměpis

Odkaz na formulář pro odevzdání seznamu literárních pro ústní zkoušku z Českého jazyka a literatury: seznam titulů – žák_2017