Zajímavé volnočasové aktivity

KROUŽKY

Pěvecký sbor Gymnázia Žamberk Corale

– pátek v 17.00 nebo v sobotu 9.00, víkendová soustředění
– zkoušky v hudební třídě č.72 Gymnázia Žamberk
– členové sboru jsou pravidelně informováni sbormistrem o zkouškách a koncertech hromadným e-mailem (corale@googlegroups.com)

Kontaktní osoba:
Mgr.Iva Mimrová, Pedagogická fakulta HK v oborech RJ, NJ, HV
mimrova@gyzamb.cz
tel.775180964
corale.cz

Obsah a metody práce v kroužku
– zpěv vícehlasých písní v netradičním sboru, který doprovází hudební skupina
– příprava koncertního repertoáru, který zahrnuje vánoční koledy, spirituály, klasiku, lidové písně, folk, jazz, muzikálové melodie a úpravy písní z populární hudby
– více na corale.cz

Přínos kroužku pro žáky
– zapojení studentů (současných i bývalých) do kulturního života města a regionu
– reprezentace školy i města, také v zahraničí
– účast ve sboru přispívá k osobnostnímu růstu a zdokonalování se v hudební oblasti
– pozitivní působení na mládež rizikového věku
– > 7. další zajímavé informace ke kroužku doplňte dle libosti
– další zajímavé informace na corale.cz

Šachový kroužek

– každou středu od 15 hod.,učebna Hv.

Kontaktní osoba:
Ing. Eduard Dvořák, tel.605 180 887

Obsah kroužku:
– kroužek se věnuje šachové hře a její taktice,strategii a technice,procvičuje zahájení,střední hru a šach.koncovky.K výuce slouží mmj.magnetická tabule,šachové soupravy a digitální hodiny.

Přínos kroužku pro žáky:
– šachy rozvíjejí abstraktní myšlení,učí myslet logicky a efektivně,posilují dovednosti potřebné při řešení problémů,učí koncentraci,trpělivosti a vytrvalosti.napomáhá dobrým výsledkům především v matematice.

Francouzština pro začátečníky

– středa a pátek od 7.05 do 7.50 hod, učebna číslo 6

Kontaktní osoba:
Bc. Alena Blanková, Filozofická fakulta MU Brno, obor Francouzský jazyk a literatura, alena.blankova@seznam.cz

Obsah kroužku:
Důraz je kladen na aktivní znalost jazyka a na schopnost dohovořit se v základních životních situacích. Kromě učebnic používáme další audio a video nahrávky, pracujeme s autentickými webovými stránkami, učíme se komunikovat  prostřednictvím e-mailu. Výuka je doplněna různými jazykovými hrami a dalšími obrazovými materiály.

Přínos kroužku pro žáky:
Žáci získají základní znalost jazyka, na kterou mohou navázat v dalším studiu na střední nebo vysoké škole. Prostřednictvím francouzštiny nahlédneme do oblasti kultury, gastronomie, poznáme některé regiony a seznámíme se s francouzským „savoir-vivre“.

Španělština pro začátečníky

– pátek od 7.00, učebna číslo 5

Kontaktní osoba:
Bc. Jan Martinec, Filozofická fakulta OU Ostrava, Filologie,
obor Španělština ve sféře podnikání, YO-JM@seznam.cz, 723 305 998

Obsah kroužku:
V kroužku pracujeme s učebnicí Fiesta, která slouží jako báze pro zvládnutí gramatiky a slovní zásoby. Pro interaktivnější aktivity a větší rozvoj konverzačních schopností používáme doplňkově také španělské učebnice a jiné didaktické materiály.

Přínos kroužku pro žáky:
– studenti po dvou letech studia zvládnou gramatiku a slovní zásobu pro jednoduchou základní komunikaci ve španělštině ve všech běžných situacích

Zajímavé úlohy z matematiky se zaměřením na matematickou olympiádu 

https://www.gyzamb.cz/category/matematicky-krouzek/
– středa, 7:00, učebna č. 12

Kontaktní osoba:
RNDr. Milan Sourada
sourada@bakalari.cz, 603 471 007

Obsah kroužku:
Řešení návodných úloh MO, výběr zajímavých úloh z minulých ročníků. Po skončení určitého kola rozbor úloh, seznámení s autorským řešením. Rozšíření znalostí např. v tématech: dělitelnost v oboru N, důkazové metody, nerovnosti, nestandardní soustavy rovnic, kružnice.

Přínos kroužku pro žáky:
Rozvoj logického uvažování, náhled do oblastí matematiky, které v běžných hodinách zůstanou z časových důvodů utajeny.

Bezpečnost informací – zabezpečení osobních údajů

– středa, 15:00, učebna č. 1

Kontaktní osoba:
Jaromír Novotný
MANA Consulting s. r. o.
+420 608 882 289

Obsah/cíle kroužku:

  1. pojem osobní a citlivý údaj
  2. legislativa a pravidla pro nakládání s osobními údaji
  3. typy osobních údajů obsažených v agendách gymnázia
  4. analýza slabých míst v zabezpečení
  5. návrhy na opatření ke zlepšení – sestavení souhrnné zprávy