Krajské kolo olympiády v anglickém jazyce

Blahopřejeme Martinovi Vanickému ze 6. A k úspěšné účasti v krajském kole olympiády v anglickém jazyce. Ačkoliv byl ve skupině soutěžících úplně nejmladší, může být velmi spokojen  jak se  svým opravdu dobrým poslechem, tak i  použitím anglického jazyka. Soutěž byla velmi náročná a zastoupení soutěžících na vysoké úrovni.