Krajské kolo Matematické olympiády (A)

V lednu proběhlo v Pardubicích krajské kolo MO kategorie A (3.a 4. ročník SŠ), na kterém naši školu reprezentovali Lukáš Sourada (4.B) – 3.místo a Přemysl Šťastný (7.A) – 5.místo. K pěknému umístění blahopřejeme.