Krajské kolo Fyzikální olympiády kategorie E a velký úspěch Vojty Baláše

Krajské kolo FO  kategorie E ( žáci kvarty gymnázií a 9. tříd ZŠ ) se konalo v Pardubicích. Vojta Baláš úspěšně vyřešil školní kolo a díky 2. místu v kole okresním byl pozván  mezi 17 nejlepších do kola krajského. A zde si vedl mezi ostatními přímo skvěle, protože za sebou nechal soutěžící z renomovaných škol, kteří mají rozšířenou výuku fyziky a matematiky.Vojta se skutečně neztratil a obsadil v konečném účtování vynikající 4. místo.
Vojtovi blahopřejeme a děkujeme za úspěšnou reprezentaci naší školy.

p.a.