Krajské kolo Ekologické olympiády

Ve dnech 12. – 13. dubna proběhlo v Chrudimi v budově Městského muzea krajské kolo Ekologické olympiády. Tématem letošního 21. ročníku je  „Sport, rekreační aktivity a ochrana přírody“. Jde o téma stále aktuální, které se se vzrůstajícími technickými možnostmi i požadavky naší civilizace stále proměňuje a klade nové otázky. Profesionální ochránci přírody je řeší dlouhodobě a nepřetržitě.

Soutěže středoškoláků se zúčastnilo 8 tříčlenných družstev z pěti škol Pardubického kraje. Naši školu reprezentovali Ivana Boková (6. A), Alžběta Martincová (3. B) a Jan Šeda (2. B).

Během prvního dne byly formou vědomostního testu prověřeny znalosti studentů z oblasti ekologie, biologie, geologie, zeměpisu a ochrany životního prostředí. Poté poznávali přírodniny. Navazovala několikahodinová tematicky zaměřená exkurze v terénu. V odpoledních hodinách byl soutěžícím zadán praktický úkol, který vycházel z pozorování v krajině.  Museli  jej  zpracovat  do následujícího dne. Druhý den svou práci obhajovali před odbornou komisí.

Svým výborným výkonem vybojovali první místo a postup do národního kola, které je čtyřdenní. Připravuje se v Jizerských horách, uskuteční se 2. – 5. června 2016. Základna účastníků bude v osadě Jizerka (Kořenov), v chatě Stará pila.

Výsledky letošního ročníku krajského kola Ekologické olympiády jsou zařazeny do programu Excelence středních škol 2016. Zde jsou hodnoceni žáci a školy podle výsledků v soutěžích.

Našim studentům blahopřejeme k vítězství a děkujeme za vzornou reprezentaci Gymnázia Žamberk.