Krajské kolo Chemické olympiády kategorie C

V sobotu 14. 4. 2018 se Jakub Cabalka (6. A) účastnil KKCHO kategorie C v Hradci Králové. Jakub obsadil 9. místo, z praktické části získal maximální počet bodů.

Blahopřejeme k pěknému výsledku, děkujeme za reprezentaci školy a přejeme hodně zdaru v dalších soutěžích.