Konkurz do Rice Lake 2018/2019

Studijní pobyt v partnerském městě Rice Lake v roce 2018/2019

Město Žamberk ve spolupráci s Gymnáziem Žamberk vyhlašuje výběrové řízení pro roční studijní pobyt 2 studentů na střední škole RLHS v partnerském městě Rice Lake.

Pro studium ve školním roce 2018-2019 budou vybráni 2 studenti.

K 1.9. 2018 nesmí být tito uchazeči mladší než 15,5 let, nebo starší než 18,5 let.

Do výběrového řízení se mohou přihlásit studenti Gymnázia Žamberk, nebo studenti jiné střední školy (včetně Gymnázia Žamberk), kteří mají trvalý pobyt v Žamberku.

Podmínky pro zařazení do výběrového řízení:

1. Podání přihlášky nejpozději do 31.1.2018
2. Úspěšné absolvování on line jazykového testu ELTiS, který se bude konat na městském úřadě v Žamberku. Termín bude upřesněn začátkem února.

ELTiS test:Studenti si mohou zkusit jazykový test na stránce: http://eltistest.com/practicetest/.
Test trvá zhruba 20-30 minut, stačí zadat e-mail, na který pak přijdou i výsledky.

Obsahem výběrového řízení bude Assessment center speciální diagnostická metoda pro výběrová řízení, která bude vedena v českém jazyce.

Místo a datum konání vlastního výběrového řízení budou účastníkům upřesněny po úspěšném absolvování vstupního jazykového testu.

Shromažďování přihlášek: Radnice, asistentka starosty Bc. Kamila Borovičková.
Zalepené obálky označte názvem „ Konkurz RL“.

Kontaktní osoby pro případné dotazy:
Bc. Šárka Strnadová – sarka@josefstrnad.cz
Mgr. Lucie Vávrová – vavrova@gyzamb.cz
Jaroslava Halbrštátová – j.halbrstatova@zamberk.eu

Přihlášku ke stažení naleznete na www.zamberk.cz v sekci „Konkurz RL“