Ve škole byla nově vyhrazena učebna č.Fotografie-0004 6, ze které se za chodu školy tvoří studovna. V dohledné době tak konečně budou mít žáci místnost na psaní úkolů, četbu apod. Již nebudou muset hledat, která učebna je v poledních pauzách čekací atd. Studovna též časem nahradí ranní čekací místnost – učebnu výpočetní techniky. Ve studovně (čítárně, chcete-li) je k dispozici  zatím jeden počítač s připojením k internetu a síťové nové tiskárně umístěné v patře školy. Do budoucna máme další nápady na vybavení studovny, ale nechme se překvapit, co se vše podaří. Přejeme klid na četbu a studium v nové studovně!