Jeden svět na školách – Příběhy bezpráví

Příběhy bezpráví – příběhy 20. století

Projekt Příběhy bezpráví seznamuje žáky a studenty s moderními československými dějinami. Během měsíce listopadu se konají filmové projekce a besedy s pamětníky či historiky nejen na naší škole, ale i na téměř šestistech českých základních a středních školách.

I nám se naskytla příležitost seznámit se s příběhem lidí, kteří byli v minulém století přinuceni politickým systémem opustit své domovy, byl jim zabaven majetek, byli odloučeni od svých rodin, uvězněni na dlouhá desetiletí.

Ve čtvrtek 10. listopadu 2016 jsme na gymnázium přivítali vzácného hosta, pana Vlastimila Říhu. Původně měla pana Říhu ještě doprovodit paní Jana Jánošíková, která se ovšem ze zdravotních důvodů nemohla besedy zúčastnit. Ale i tak se pan Říha pustil do poutavého vyprávění a předal nám i informace od paní Jánošíkové. Vyprávěl nám o době padesátých let, o době, kdy byly hranice střeženy nejen ostnatým drátem, ale i elektrickým proudem. Dozvěděli jsme se také, že možnost studovat nebyla volbou studentů, ale pod kontrolou komunistické strany.

Během besedy jsme viděli krátký dokumentární film, jehož námětem byly osudy lidí, kteří se pokusili překonat hranice.

Děkujeme panu V. Říhovi za jeho návštěvu, která nám byla velkým přínosem, protože jsme si ještě více uvědomili, jak vděční a šťastní můžeme být, že jsme se narodili v jiné době.

Děkujeme také paní Mgr. Janě Vondrové, která pro nás besedu zorganizovala a faktograficky doplnila.

Klára Bajtová  2.B

během besedy

během besedy

účastníci besedy