Internetová matematická olympiáda

V úterý 29. 11. 2016 se žáci naší školy za podpory paní učitelky Faltové a pana ředitele účastnili týmové matematické soutěže.

Sedmičlenný tým ve složení Veronika Maříková, Honza Randis, Vojta Doleček, Tomáš Strnad, Martin Urban, Přemysl Šťastný a Tomáš Sourada se od 9:00 do 11:00 v písárně gymnázia lopotil s deseti těžkými příklady. Každou úlohu nestačilo jenom vyřešit, ale museli jsme sepsat postup řešení či něco dokázat, naskenovat a ve správný čas odeslat. Byla to těžká práce, ale nakonec se nám podařilo nějak vyřešit a napsat devět z deseti úloh, z čehož tři byly vyřešené na plný počet bodů, další na 90 procent a další na polovinu bodů.

Děkuji týmu za skvělou spolupráci, nadšení při počítání a za vzájemnou podporu a těším se na příští ročník!

Za tým Gymnázia Žamberk Tomáš Sourada