Exkurze na Úřad práce v Ústí nad Orlicí

Exkurze na Úřad práce v Ústí nad Orlicí

V pátek 27.5. 2016 jsme se vydali na exkurzi v rámci výchovy k občanství na Úřad práce v Ústí nad Orlicí za doprovodu paní učitelky Novohradské a Odvárkové. Ráno jsme se linkovým autobusem dopravili do bývalého okresního města a z tamního autobusového nádraží zamířili pěšky k našemu cíli. Zhruba v 9.00 se nás ujala pracovnice úřadu paní Rolerová, která nás mile přivítala a pozvala nás do sálku, kde jsme se pohodlně usadili a absolvovali největší část programu – přednášku paní Rolerové kombinovanou s řízeným rozhovorem. Nejprve se nikomu nechtělo moc odpovídat, ale pak z nás stydlivost opadla a rozběhla se velká diskuse. Během ní jsme se dozvěděli, jak si v budoucnu vybrat naši profesi a na jaké faktory musíme brát ohled. Poté jsme se přesunuli do počítačového sálku, kde si někteří z nás vyzkoušeli vyplnit test profesionální orientace, který s nimi následně paní Rolerová rozebrala a vyhodnotila a který jim prozradil a napověděl, na co se mají soustředit a pro co mají předpoklady. Ti, na které se nedostalo, si mezi tím prohlédli profesiogramy uložené ve spoustě šanonů a mohli tak zjistit, co jaké povolání obnáší.

Po ukončení programu na úřadu práce jsme poděkovali naší průvodkyni a přesunuli jsme se do nedaleké Hernychovy secesní vily, abychom obdivovali její úchvatné architektonické provedení jak exteriéru, tak zejména interiéru. Zároveň jsme si prohlédli i expozici Muzea Ústí nad Orlicí, které ve vile sídlí. Nejvíce nás asi zaujala výstava palných zbraní, zimní zahrada a makety okolních hradů a samozřejmě i překrásná vstupní hala a nádherným secesním lustrem a dalšími stylovými artefakty. Nezapomněli jsme se také vyšplhat po schodech do věže, ze které je překrásný výhled na Ústí nad Orlicí.

Po tomto kulturním zážitku jsme se stihli někteří naobědvat, jiní jen lehce občerstvit na náměstí v Ústí nad Orlicí a domů jsme se vrátili opět linkovým autobusem.

Slovy Jonáše Malého: „Exkurze byla velmi poučná a moc se mi líbila. Klidně bych si ji zopakoval.“

Podle textů M. Kalouskové, J. Malého, O. Kubelky a K. Řeháčkové opravila a upravila J. Novohradská.