Exkurze do Domova pod hradem

20. 6. 2016 navštívila třída 2. B za doprovodu svých vyučujících J. Hovorkové a J. Novohradské v návaznosti na výuku psychologie a sociologie Domov pod hradem Žampach. V „Domově“ se nás ujala milá a ochotná zaměstnankyně paní Hanzelková. Po úvodních slovech o historii a poslání tohoto zařízení v nádherném prostoru zámecké kaple jsme si prohlédli téměř všechny objekty této instituce pomáhající lidem s handicapem, ať budovu velice povedeně zrestaurovaného žampašského zámku, tak tzv. Domečky, které byly vystavěny v jeho sousedství v dnešní době a původně měly sloužit chráněnému bydlení.

Exkurze byla velmi zajímavá a poučná, studenti viděli, s jakou láskou a péčí je přistupováno k lidem, kteří si na svět přinesli svůj těžký úděl, nejsou schopni zcela samostatného života a jsou odkázáni na pomoc druhých. Na Žampachu s nimi pracuje tým lidí, kteří jsou na svém místě a snaží se o to, aby každý obyvatel Domova pod hradem maximálně využil svůj potenciál a dokázal co nejvíce úkonů nutných pro život vykonávat sám. Bohužel toto není možné ve všech případech, řada klientů ale pracuje v chráněných dílnách, další udržují nádherné arboretum obklopující zámek, skleníky, napomáhají při chovu domácích zvířat a vykonávají celou řadu dalších činností.

Přejme všem zaměstnancům tohoto zařízení co nejvíce elánu a sil pro tak náročnou práci a všem klientům klidný a spokojený život a děkujeme za milé přijetí.

Mgr. J. Novohradská