Chemická olympiáda 2017

Kategorie D (kvarta)

Okresního kola CHO kategorie D se účastnili 3 žáci kvarty: Nikola Šmoldas, Matěj Beier a Gabriela Hůlková. Nejlépe se dařilo Nikolovi, jako úspěšný řešitel obsadil 8. místo s druhou nejlepší praktickou částí.

Kategorie C (1. a 2. ročník vyššího gymnázia)

V krajském kole CHO kategorie C nás reprezentovali 2 žáci a oba se zařadili mezi úspěšné řešitele. Jakub Cabalka (5. A) získal 11. místo (79 %) a David Sonntag (2. B) 12. místo (77,5 %). Především pro Jakuba je to pěkný výsledek, protože téměř všichni další soutěžící byli z vyššího ročníku.

Všem soutěžícím blahopřejeme a přejeme hodně dalších úspěchů.

Mgr. Jana Hovorková