Bojovali jsme za zeleným stolem

Po přespolních bězích čekalo naše studenty další sportovní klání, tentokráte na zelených stolech v „pinponkárně“ v Ústí nad Orlicí. Soutěžilo se mezi žáky základních škol a nižšího stupně gymnázií. Naši školu reprezentovali jak zkušení „playeři“, tak nováčci. A jak si vedli? Družstvo starších chlapců ve složení Michal Puchmeltr (3.A), Martin Myšák a Vojta Cvik (oba 4.A) vybojovalo krásné 2. místo po urputných a vyrovnaných soubojích se zástupci žákovské reprezentace z řad ústeckého klubu, což byli i pozdější vítězové turnaje. Družstvo mladších žáků (Míra Pavlišta z 2.A, Viktor Adámek, Honza Šulc a Ondra Prokop z 1.A) obsadilo po vyrovnaných soubojích 4. místo.
Klukům děkujeme za reprezentaci našeho gymnázia 