Biologická olympiáda C, D 2017

Okresní kola Biologické olympiády kategorií C a D proběhla ve dnech 10. a 20. dubna v DDM Duha v Ústí nad Orlicí.

kategorii D reprezentovali naši školu Miroslav Pavlišta (prima) a Tomáš Holeček (sekunda). V konkurenci osmnácti soutěžících obsadil Tomáš pěkné deváté místo a Mirek skončil patnáctý. Oba se zúčastnili olympiády poprvé, takže účast pro ně byla sbíráním zkušeností pro další ročníky, nicméně oba zaslouží pochvalu za pečlivě vypracované vstupní úkoly do okresního kola.

kategorii C ze školního kola postoupila do okresního kola Lucie Motlová (kvarta) a Michaela Hricinová (tercie). V okresním kole soutěžilo dvacet pět mladých biologů, mezi kterými obsadila Lucka devatenácté a Míša dvacáté třetí místo.

Všem uvedeným žákům děkuji za reprezentaci školy v okresním kole. Děkuji také všem, kdož se zúčastnili školního kola, a doufám, že se v příštím školním roce opět setkám s mladými příznivci biologie při řešení úkolů Biologické olympiády.

Martin Tyč