BAKALÁŘI – online žákovská knížka

Ve školním roce 2016/2017 je průběžná klasifikace dostupná pro všechny třídy. Dále rozšiřujeme i množství dostupných informací pro rodiče a žáky. Kromě známek jsou vám dostupné i zameškané hodiny, rozvrh hodin a suplování.

Upozornění pro rodiče: Výsledná známka na vysvědčení zpravidla není prostým průměrem známek. Všechny známky nemají stejnou váhu, jinak se do celkového hodnocení promítne známka z kompozice, jinak z malé opakovací písemky. Součástí hodnocení jsou i další faktory, které nelze známkami kvantifikovat jako například přístup k předmětu, aktivita v hodinách, úroveň domácích úkolů atd.

Vstup do webové aplikace

Nápověda k webovým aplikacím

Pro přístup k informacím můžete využít i aplikaci určenou pro mobilní zařízení s androidem. Můžete si ji nainstalovat z Google Play. Pro přihlášení zadejte Url adresu (https://bakalari.gyzamb.cz:21443/login.aspx), kterou je nejlepší zkopírovat z adresního řádku prohlížeče. (Jděte na svém mobilním zařízení na internet na adresu www.gyzamb.cz. ťukněte na KLASIFIKACE v horním řádku, dále na Vstup do webové aplikace. Po načtení stránky podržte prst na adresním řádku  prohlížeče až se adresa obarví a vyberte volbu Kopírovat. Spusťte aplikaci Bakalářů, podržte prst na řádku Url a vyberte Vložit.) Pro přihlášení použijte stejné údaje jako pro přihlášení přes internet.