Výzva k podání nabídek

Gymnázium Žamberk jako veřejný zadavatel vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu – “Gymnázium Žamberk – odvlhčení suterénních prostor (potřetí)”. Výzva je také zveřejněna na profilu zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/gymnazium-zamberk-odvlhceni-suterennich-prostor-potreti …

MEMO 2018

Poslední týden prázdnin strávil Tomáš Sourada (8.A) v Polsku na Středoevropské matematické olympiádě (The 12th Middle Europe Mathematical Olympiad – MEMO). Jako součást šestičlenného českého týmu zde reprezentoval naši republiku …